Jeu de données: De danske partimedlemmer, 2000

Résumé

Det er partiernes opgave at varetage vælgernes interesser. Denne interessevaretagelse kan ske gennem flere forskellige kanaler så som interesseorganisationer, græsrodsorganisationer, medierne og partiernes medlemmer.

Siden 1960''erne har der været et stort fald i antallet af medlemmer i de danske politiske partier. Det har givet grund til mange overvejelser om partiernes fremtid og om, partierne har en fremtid. Grunden til, at udviklingen er blevet fuldt så nøje, er, at partierne i Danmark har udgjort et af de grundliggende elementer i det repræsentative demokrati. Partierne har tjent som bindeled mellem vælgerne og de valgte og har dermed været centrale aktører i demokratiet. Dermed har partierne demokratiske opgaver, som har været løst gennem deres medlemsorganisationer, og partiernes legitimitet bygger på, at disse opgaver bliver løst.

Dette studie har to mål. Dels at finde frem til hvem de skeptiske medlemmer er og desuden, hvorfor de er skeptiske

Den første del af problemstillingen undersøges ved at analysere, hvordan partierne i år 2000 kan løse opgaven som interessevaretager gennem deres medlemmer og dermed vurdere hvilke konsekvenser faldet i medlemstallet har for partimedlemmernes afspejling af de danske vælgere.

Den anden del af problemstillingen undersøges ved at analysere, hvilke dimensioner af partimedlemskabet som gør, at nogle medlemmer er skeptiske

Titre

De danske partimedlemmer, 2000

Titre parallèle

Danish members of political parties, 2000

Numéro d'identification

DDA14069

Citation bibliographique

De danske partimedlemmer, 2000, Dansk Data Arkiv, DDA14069, version: 1.0.0, 10.5279/DK-SA-DDA-14069

Liste des mot-clés

Étendue géographique

Texte descriptif

DK

Unité d'analyse

Individual

Univers

Andet, Medlemmer af de danske partiorganisationer.

Type de données

survey data

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.