Dataset: Quality of Life During the Crisis, 1994

Variable Groups

Full Title

Quality of Life During the Crisis, 1994

Parallel Title

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1994

Identification Number

DDA1898

Bibliographic Citation

Quality of Life During the Crisis, 1994, Danish Data Archive, DDA1898, version: 1.0.0, 10.5279/DK-SA-DDA-1898

List of Keywords

Geographic Coverage

Descriptive Text

DK

Descriptive Text

Træk af resignationens psykologi samt en model af det danske samfund under krisen ud fra livskvalitetskriterier (Traits of the Psychology of Resignation As Well As a Model of the Danish Society During the Crisis Based On Criteria of Quality of Life

Unit of Analysis

Individual

Universe

Age limits

Kind of Data

survey data

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.